De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:
• Splitt versus full thickness preparation: theoretically and practically 'aubergine';
• Resective surgery/crown lengthening procedures;
• Coronal advanced flap procedure versus tunnelling procedure;
• Harvasting soft-tissue (sub-epithelial versus de-epithelialized).
Door middel van lezingen en hands-on trainingen word je alle 'kneepjes van het microsurgical concept' bijgebracht. Door de kleine groep is er veel mogelijkheid tot interactie.